VVIP BLOG INI

#MyIdea: "1DayCare 1Neigborhood", Solusi Masalah Ketergantungan Pengambilan Pembantu Rumah

Posted by ||Aku Pemikir|| | Posted in | Posted on 3/19/2012 10:07:00 am

Salam,Saya berminat dengan satu isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang mengenai peningkatan biaya pembantu rumah. Untuk isu ini, saya berpendapat bahawa kerajaan boleh mengambil satu insiatif untuk membantu mengurangkan ketergantungan rakyat kepada pembantu rumah dari luar.


Saya mencadangkan agar satu program “1Day-Care 1Neighborhood” sebagai salah satu langkah proaktif dalam mengurangkan ketergantungan rakyat. Ia sesuai dengan dasar kerajaan yang memerintah.


Say a melihat antara yang menjadi penyebab utama mengapa pembantu rumah diperlukan adalah kerana keselamatan anak-anak yang ditinggalkan di rumah oleh kerana kedua-dua ibu bapa mencari nafkah di luar.  Makanya perlu satu formula dari kerjaan memerintah untuk menangani isu ini.


Untuk program ini, beberapa kementerian boleh ambil tanggungjawab ini seperti Kementerian Sumber Manusia atau Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Inisiatif kementerian adalah untuk buka dan sediakan perkhidmatan tersebut. Ini tidaklah bermakna ianya percuma, perkhidmatan disediakan dan keluarga juga perlulah membayar juga untuk menampung kos.


Penjaga anak-anak di dalam day care tersebut boleh dilatih secara professional dan waktu yang sama daripada kementerian berkaitan merangka satu program yang baik yang memikirkan mengenai pertumbuhan dan sahsiah anak-anak yang dihantar. Untuk elakkan anak-anak yang dihantar diabaikan, penjaga boleh ditambah dari masa ke masa sebagai contoh kuota 5 anak untuk satu penjaga. 


Antara program untuk day care di samping menjaga anak adalah membuat evaluasi mengenai  pertumbuhan dan sahsiah anak sebagai contoh imunisasi, perkembangan tumbuh kembang dan program moral serta agama ikut agama masing-masing. Perancangan serampang dua mata, boleh bantu keluarga untuk bentuk peribadi anak yang lebih baik sejak kecil.


Program seperti ini juga boleh elakkan daripada terjadinya kes-kes yang tidak kita ingini yang sering berlaku dalam kes pembantu rumah yang diambil.

Kementerian yang berkaitan boleh bekerjasama dengan JKK setiap kawasan untuk mencari tempat yang sesuai untuk membuat day care dan mendengar pendapat JKK setempat untuk mencadangkan nama yang sesuai menguruskan day care tersebut.


Saya selalu memikirkan, mengapa kerajaan selalu mengambil pembantu dari luar untuk selesaikan masalah ini? Apakah tiada orang kita yang berminat? Saya berpendapat pasti ada. Yang penting pendedahan, penganjuran dan kursus yang sesuai untuk program ini. Kita tidak perlukan mereka yang punya kelayakan yang tinggi untuk menjadi penjaga anak, cukuplah mereka yang punya minta. Yang penting adalah satu kursus intensif dan pembinaan attitude penjaga anak-anak , mereka yang benar-benar boleh memberikan khidmat yang terbaik bukan sambil lewa. Jangan takut tidak mendapat sambutan, pengalaman saya melihat bukanya day care yang terorganisasi seperti ini banyak yang mahu, seharusnya yang merancakkannya adalah kerajaan memerintah.


Bayangkan dengan dianjurkan program seperti ini, berapa banyak peluang pekerjaan buat rakyat kita sendiri? 5,000-10,000? Sudah cukup banyak untuk bantu rakyat kita sendiri. Mengapa tidak dicuba?


Dari mencari sumber manusia di luar, seharusnya strategi kerajaan adalah memaksimalkan sumber manusia dalam negara. Saya yakin program ini akan memanfaatkan banyak pihak. Dana SERATUS JUTA untuk program seperti ini? Rancang dan buat dengan baik, lihat 5 tahun akan datang, pasti hasilnya baik. Saya yakin...

Comments (0)